Dagelijks Leven, Nieuwsbrieven, Reizen

Leven na Rome

Het jaar in Rome is voorbij. Ik mocht met mooie studieresultaten terug naar Nederland. Het is een jaar geweest waarin het thema ‘volharding leren’ centraal stond. Hoewel het vaak voelde als ‘met tranen zaaien’ is er nu ook de vreugde van ‘maaien met gejuich’, zowel qua studieresultaten als in mijn persoonlijke wandel met God en perspectief voor de toekomst. Ik kom uit deze periode met een veel dieper besef van mijn zwakte, samen met de rust en zekerheid van zijn absolute, onvoorwaardelijke liefde en toewijding. Het voelt werkelijk alsof ik ‘leunend op mijn Geliefde’ uit een persoonlijke wildernis kom, al weet ik niet of ik rechtstreeks de volgende in mag of niet! Wat een voorrecht om dicht bij Hem te mogen zijn! Voor geen goud had ik dit willen missen.

Ondertussen heb ik ook een concreet idee voor het komende jaar. Na twee jaren waarin ik aan het omschakelen ben van wat ik de afgelopen jaren mocht doen naar wat komen gaat begint het nu meer vorm te krijgen. Ik had steeds meer de indruk dat het goed zou zijn om mijn opleiding compleet te maken met een eenjarige Master, maar een ronde langs al het aanbod van Nederlandse universiteiten maakte me niet erg enthousiast. Eigenlijk wilde ik helemaal niet langer studeren en zag ik er zelfs tegenop om dit jaar nog mijn studie af te moeten ronden. Uiteindelijk kwam ik bij een veelzijdige MBA van TiasNimbas terecht die me meer aansprak. Ze waren enthousiast over mijn achtergrond en wilden met mij meedenken om dit mogelijk te maken. Maar God leek te zeggen: ‘Laat los, maak je handen leeg, zodat Ik erin kan leggen wat Ik voor je in gedachten heb.’ Eén minuut nadat ik TiasNimbas een mail stuurde om al het verdere contact af te breken kreeg ik een mail die me opnieuw bij een opleiding die ik eerder had bekeken bracht. Plotseling, ondanks mijn angsten en tegenzin om verder te studeren, had ik complete vrede. Het is een Master in Global Business and Stakeholder Management aan de Erasmus universiteit, die veel raakvlakken heeft met (ethisch) verantwoord ondernemen, oog hebben voor de bredere omgeving dan alleen bedrijven zelf, partijen bij elkaar brengen om met elkaar de beste oplossingen en resultaten te bereiken. Het spreekt me enorm aan. Sinds die tijd heb ik ook weer perspectief om te studeren en begin ik helderder te zien hoe allerlei opgedane ervaringen en profetische woorden over mijn roeping hierin bij elkaar komen (waarover ik mogelijk in de toekomst meer zal schrijven). Het klopt gewoon!

Nu begrijp ik ook waarom ik een week eerder moest beginnen in september, direct na een lange reis: daardoor ben ik nu al voor de kerstvakantie klaar in Rome en heb ik zes weken in Nederland om voor de uitdagende GMAT toelatingstest te studeren. Het is een berg die hoger is dan wat ik denk te kunnen, dus ik ben benieuwd wat God gaat doen! Maar ik blijf gewoon de weg volgen die ik voor mij zie en dan zien we vanzelf wat de uitkomst zal zijn.

Tags: , This post is also available in: Engels

Comments are closed.