Over deze site

Deze site is bedoeld om te informeren – wat gebeurt er in ons leven en werk – en inspireren – waar we zelf enthousiast van worden willen we delen, zodat jullie er ook deel van kunnen worden en betrokken kunnen zijn.

‘The King is coming’ geeft richting aan waar we zelf voor leven en wat we hier delen, wat nog steeds gebaseerd is op het motto van Johan’s vorige site: ‘’To live by faith – and not by sight (2 Cor. 5:7).’

De korte versie:

De Koning – God zelf, de Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo bijzonder, zo waard om hen meer te leren kennen. Wie is Degene die zo van ons houdt en onze Koning is? Wat houdt Hem bezig, wat verlangt Hij? Hoe kunnen we Hem beter leren kennen en een diepe relatie opbouwen?

Het Koninkrijk – Jezus, de beste Leider die bestaat, is bezig met de voorbereidingen om zijn goede Koninkrijk weer op aarde te vestigen. Een koninkrijk waarin rechtvaardigheid en liefde regeren. Het beste zoeken voor elkaar. Genezing, heelheid. Creativiteit en ondernemen. Maar er is ook een lange weg te gaan voor het zover is. Hoe kunnen we ons voorbereiden op de zware tijd die komt voor Jezus terugkeert? We willen delen hoe door gebed, zending, onderwijs, ondernemen, geven en dienen verandering komt in deze wereld.

 

Het achtergrondverhaal:

Het evangelie, het eeuwige plan van God was niet slechts om nog een paar mensen te redden van een aarde die niet meer te redden valt. Zijn plan is veel groter. Jezus, God en mens, gaat persoonlijk terugkomen om de aarde te zuiveren van alles wat niet goed is en Zijn Bruid – mensen die samen met hun hele hart van Hem houden – te verzamelen vanuit Israël en de volken. Zijn doel is om uiteindelijk met ons in het Nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde te wonen en voor eeuwig van elkaar te genieten en van elkaar te houden (Openbaringen 21, 22).

Wat een ongelooflijke toekomst hebben we!

Maar het is belangrijk dat we voorbereid worden voor die tijd. Jezus zal alleen terugkomen wanneer Israël Hem verwelkomt en uit alle volken en natiën mensen Hem aanbidden en liefhebben. Zover zijn we nog niet! We merken aan de wereld om ons heen dat de tijd steeds korter wordt voor Hij terugkomt. We kunnen niet blijven leven zoals we altijd gedaan hebben.

Maar het zal zijn als in de dagen van Noach die zijn ark aan het bouwen was: mensen zullen denken dat die tijd van rampen en oordelen toch niet zal komen tijdens hun leven en plotseling worden ze erdoor overvallen (Mt. 24:37-44).

God is echter goed en genadig. Hoewel we het niet willen weten bereidt Hij zijn tweede komst naar de aarde voor. Zoals Johannes de Doper, Simeon, Anna en anderen spraken van de eerste komst van Jezus en zo de harten van mensen voorbereidden, zo laat God ook nu mensen opstaan om de volken voor te bereiden. Jezus zoekt naar mensen die zijn vrienden willen zijn. Die met Hem willen staan, ook als de boodschap niet populair is. Die bereid zijn jarenlang door ‘woestijnen’, droge tijden in hun leven te gaan om hun harten te laten groeien in liefde, alle aanstoot ten opzichte van wie Jezus is te laten wegnemen en te leren vertrouwen dat God in alle omstandigheden – zelfs in rampen, vervolging, honger en oorlog – voor hen kan zorgen.

Wereldwijd zien we dat dag en nacht gebed begint te groeien. Hij is mensen als ‘wachters op de muren’ aan het zetten, die kijken en luisteren naar wat komen gaat en vervolgens dat terugbidden naar God. Ze zullen Hem geen rust geven totdat al zijn plannen vervuld zijn en Jeruzalem de stad van vrede zal zijn, het middelpunt van de aarde, van waaruit Jezus rechtvaardig en goed zal regeren.

We verlangen zulke vrienden van Jezus te zijn die zijn mening belangrijker vindt dan alle meningen van onszelf en anderen en helpen om harten van mensen voor te bereiden op zijn komst en Koninkrijk.